* منطقه 22 پیشرو در هوشمندسازی *

پروژه‌های هوشمندسازی در منطقه 22

01
خدمات شهری و محیط زیست
خدمات شهری و محیط زیست
نمایش پروژه‌ها
02
آموزش کارکنان حوزه هوشمندسازی
آموزش کارکنان حوزه هوشمندسازی
نمایش دوره‌ها
03
حمل و نقل و ترافیک
حمل و نقل و ترافیک
نمایش پروژه‌ها
04
بحران و ایمنی
بحران و ایمنی
نمایش پروژه‌ها
05
اجتماعی، فرهنگی و گردشگری
اجتماعی، فرهنگی و گردشگری
نمایش پروژه‌ها
+

نخبگان و مشاهیر منطقه 22

مصاحبه‌های تصویری

پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو
پخش ویدیو

گزارش تصویری

اینفوگرافیک

موشن‌گرافی

پخش ویدیو

آموزش فرهنگ آپارتمان نشینی

پخش ویدیو

آموزش رایگان دوچرخه سواری و حفظ هوای پاک

پخش ویدیو

آموزش فرهنگ ترافیک